Skip to main content
Uncategorized

Unge talenter i Momenta AS

By July 15, 2023August 28th, 2023No Comments

Momenta AS satser på unge talenter, og har derfor ansatt 6 unge medarbeidere i alderen 21 til 35 år de siste 2,5 årene.

Momenta AS har de siste 3 årene hatt en god salgsvekst av etablerte produkter og systemer, samt tilført nye produkter for å ta markedsandeler. I takt med selskapets vekst har også organisasjonen endret seg, en omorganisering er gjennomført og flere nye ansatte er kommet inn i selskapet. I forbindelse med planlagt oppbemanning ble det gjort strategisk evaluering på hvordan vi best mulig kunne forme selskapet videre i en dynamisk form.

Vi gjorde en intern analyse av organisasjonen i 2019, og kunne glede oss over at vi hadde personell med solid og markedsledende kompetanse innen våre fagfelt Instrumentering og Kjemikalieinjeksjon. Dette gjaldt både innen produkter, systemer og tjenester. Samtidig hadde vi noen få yngre medarbeidere som hadde respondert svært positivt på å ta til seg læring og ansvar, noe vi reflekterte over i samme fasen.

Med dette grunnlaget følte vi oss sikre på at veien videre med nyansettelser primært skulle ligge på unge talenter som virkelig ville jobbe i vår industri og med våre produkter. Gjennom samtaler og intervjuer fikk vi klokketro på en modell om å ansette en ny generasjon som skulle ta læring av de etablerte ansatte med høy kompetanse.

I 2020-2021 har vi nå ansatt 6 medarbeidere i alderen 21 år til 35 år i forskjellige posisjoner i selskapet. Vi gir de nyansatte ansvar og arbeidsoppgaver som ligger over det som deres tidligere arbeidserfaring tilsier, og ser at responsen er klar og tydelig: De tar til seg læring utrolig raskt, de er svært interessert i nye produkter og markeder, og de tilfører masse til bedriften gjennom sitt talent og sin innsats. Spesielt gjelder dette innenfor arbeidsmetodikk, arbeidsverktøy, nye markedsmuligheter, effektivitet samt relasjoner til våre yngre kundegrupper.

Vi er helt sikre på at våre kunder vil få stor nytte av våre unge talenter, og ta gjerne kontakt om de kan hjelpe akkurat deg med noen av selskapets tjenester.