Skip to main content
Uncategorized

Momenta AS er Miljøfyrtårn-sertifisert!

By November 9, 2023No Comments

Miljøfyrtårn-plaketten ble overrakt av ordfører i Randaberg kommune, Jarle Bø, ved et besøk i Momentas lokaler 8. november

– Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling, sier Morten Eines Ree, adm direktør i Momenta AS.
Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.