Skip to main content
Uncategorized

Kjemikaliepakke til Barossa-prosjektet i Australia

By June 13, 2023June 20th, 2023No Comments

Momenta AS har i flere år levert kjemikaliepakker i og utenfor Norge, og dette har gitt gode og solide referanser som sørger for leveranser til internasjonale utbyggingsprosjekter.

Barossa er et stort LNG utbyggingsprosjekt som ligger på nordkysten av Australia, og det bygges nå en ny FPSO i Singapore som skal operere på Barossa-feltet. I forbin­delse med den nye FPSO’en skal det leveres store dis­tribusjonssystemer for å distribuere MEG (Mono-ethylen glycol), Scale Inhibitor og andre produksjonskjemikalier i skipets Turret-område.

Ellingsen Systems AS vant kontrakten til Barossa-prosjektet tidlig i 2022, og kontrakten inkluderte design, engineering og fabrikasjon av 3 store Chemical Distribution Cabinets til Barossa FPSO. Dette var en stor og viktig kontrakt fordi Chemcial Distribution Systems er en vesentlig del av våre leveranser, og vi ønsker å befeste vår posisjon som en ledende leverandør av slike systemer.

Leveransen besto av 3 separate kabinett i SS316 mate­rial som ble tilpasset Turret-området i FPSO’en. Det var behov for store mengder MEG under høyt trykk, og dette medførte at alle MEG-linjer ble bygget i 1” og 2” piping med trykklasse 2500#. Kjemikalielinjene ble hovedsakelig bygget med M25 tubing for å få en mer kompakt system løsning. Materialkvaliteten på alle væskeberørte deler var spesifisert med 25CrDuplex på både piping-systemer og tubing-systemer. På grunn av høyt trykk var det krav om DBB (double block & bleed) på alle ventiler, og flere av ventilene var pneumatisk aktuerte. Våre søsterselskap Haakon Ellingsen AS og Ellingsen Indutech AS sto for leveransene av manuelle og aktuerte ventiler.

Vi fikk tidlig utfordringer med mangel på innvendig plass i skapene, noe som førte til økt footprint i forhold til forvent­ningene. Både piping, ventiler, flowmetere og annet utstyr tar mye plass når trykklassen er så høy. Det ble derfor brukt en del tid på design for å få utstyret til å passe, i til­legg til at kunden skulle akseptere revidert footprint. De tre kabinettene har en total lengde på 10,3 meter, og hvert kabinett har en bredde på 1,8 meter og høyde på 3,3 me­ter. Det er tilgang og operasjon av systemene fra begge sider av skapene, og skapene blir installert på en avsatt plass inne i Turret-området.

Leveransen var klar for levering i februar 2023, og vi er stolte av både design og kvalitet på det ferdige produk­tet. Prosjektet har gitt oss enda mer erfaring innen design og prosjektering av høytrykks-prosessløsninger, og vi er med dette enda bedre rigget for nye prosjekter med lignende applikasjoner.